Motstånd

publicerad i : Nyheter | 0

Finns många tillfällen då hästen kan gå emot. Det första jag brukar tänka, okej förstår hästen vad den skall göra? Om den inte gör det kan jag inte öka trycket mot hästen utan då blir jag kvar i uppgiften och försöker lotsa den vidare till rätt väg. Detta gör jag lugnt, harmoniskt och metodiskt. Jag har ingen stress med att bli förstådd. Jag är (förhoppningsvis) smartare än hästen och ligger steget före. Om den vet vad som skall göras men ändå gör motstånd kanske man får förtydliga hjälper, gör dem lite större (eller mindre). Börja om är ibland inget nederlag, göra allt saktare till nästa gång, granska vart blev det fel. Kanske gav jag fel signal. Eller tappa jag och hästen fokus just då? Gör den motstånd på samma ställe får jag vara beredd att förbered väl innan till nästa gång vi kommer dit. En häst känner när en fluga sätter så på kroppen. Varför skulle den då inte känna ett lätt tryck från oss? Allt handlar om ledarskap. En god vän till mig, som sett mig i mitt ässe när jag longerar precis påbörjade unghästar, att på vissa hästar spärrar jag mitt onda öga på utrymmet jag vill ha, ja ibland möter jag även hästens blick med mitt onda öga. Bara för att vara ännu mer tydlig om att detta är min plats och du får bara finna dig i det. När hon sa det hade jag aldrig tänkt på det. Ibland tror jag att jag har varit en häst i mitt andra liv. Skulle sluta här men behöver skriva detta också. Kan skriva en hel uppsats om ämnet. Glöm inte att beroende på om din häst är ranghög eller ranglåg kan den svara olika för ditt tryck eller ledarskap. Tar du plats i din personlighet har du lättare för den ranghöga typen. Är du lite mer tillbaka har du lättare för den ranglåga. Inget jag forskat i, men ibland kan det vara så enkelt. Har du förståelse för detta då blir det lättare för då kan du göra något åt det, om du tror hästen skall anpassa sig för din personlighet då blir det svårare. Lev väl och rid väl! / Malin